Föreningsaktiviteter

Resan till EstEx i Tallin äger rum 12 – 16 juli 2018.

Bokrelease av Postryttaren 2018 ägde rum på Postmuseum tisdagen den 22 maj.

Medlemsaktivitet inplanerad onsdagen den 5 September. Martin Pingel kommer till Postmuseum 17:39 – 19:00