Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen för Föreningen Postmusei Vänner består av följande ledamöter:
Jonas Rainer, ordförande
Leif Ruud, sekreterare
Lennart Lundh, kassör
Karin Nygren och Cajsa Ojakangas, klubbmästare                                                      Arne Forssén, ledamot                                                                                              Tomas Karlsson, ledamot
Göran Heijtz, ledamot                                                                                                       Lars Liwendahl, ledamot                                                                                                 Bo Andersson, ledamot                                                                                           Anders Pleijel, ledamot

Adjungerade till styrelsen:                                                                                                 Lotte Edsbrand och Malin Valentin, Chefer Postmuseum                                                   Thorsten Sandberg, Redaktör för Postryttaren

Revisorer:
Jan-Ove Brandt och Jan Billgren
Sören Andersson, revisorsuppleant

Valberedning:
Gunnar Lithén (sammankallande), Ulla Lundquist samt Karin Svahn (suppleant)

Redaktör för Postryttaren:
Thorsten Sandberg

Föreningens postadress:
Postmusei Vänner
c/o Jonas Rainer
Frjgatan 32, 113 26 STOCKHOLM

Föreningens E-postadress:
pmv@postmuseivanner.se

Webmaster:
Lennart Lundh, 0736-546987