Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen för Föreningen Postmusei Vänner består av följande ledamöter:
Gunnar Lithén, ordförande
Tomas Karlsson, vice ordförande
Leif Ruud, sekreterare
Lennart Lundh, kassör
Karin Nygren och Cajsa Ojakangas, klubbmästare
Arne Forssén, ledamot
Göran Heijtz, ledamot                                                                                                       Lars Liwendahl, ledamot                                                                                                 Bo Andersson, ledamot                                                                                           Anders Pleijel, ledamot

Adjungerade till styrelsen:                                                                                                 Lotte Edsbrand och Malin Valentin, Chefer Postmuseum                                                   Thorsten Sandberg, Redaktör för Postryttaren

Revisorer:
Jan-Ove Brandt och Jan Billgren
Sören Andersson, revisorsuppleant

Valberedning:
Erik Hamberg (sammankallande), Ulla Lundquist, Kent Karlsson                                   samt Karin Svahn (suppleant)

Redaktör för Postryttaren:
Thorsten Sandberg

Föreningens postadress:
Postmusei Vänner
c/o Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5 tr., 164 44 KISTA

Föreningens E-postadress:
pmv@postmuseivanner.se

Webmaster:
Lennart Lundh, 0736-546987