Styrelse och kontaktpersoner

Styrelsen för Föreningen Postmusei Vänner består av följande ledamöter:
Jonas Rainer, ordförande
Leif Ruud, sekreterare
Lennart Lundh, kassör
Karin Nygren och Cajsa Ojakangas, klubbmästare                                                      Arne Forssén, ledamot                                                                                              Tomas Karlsson, ledamot
Göran Heijtz, ledamot                                                                                                       Lars Liwendahl, ledamot                                                                                                 Bo Andersson, ledamot                                                                                           Anders Pleijel, ledamot

Adjungerade till styrelsen:                                                                                           Lotte Edsbrand och Malin Valentin, Chefer Postmuseum

Revisorer:
Jan-Ove Brandt och Jan Billgren
Sören Andersson, revisorsuppleant

Valberedning:
Gunnar Lithén (sammankallande), Ulla Lundquist samt Karin Svahn (suppleant)

Redaktör för Postryttaren:
Seija-Riitta Laakso                                                                                             Linnankatu 3 B 30                                                                                                      00160 Helsinki, Finland                                                                   seijulaakso@gmail.com

Föreningens postadress:
Postmusei Vänner
c/o Jonas Rainer
Hantverkargatan 20, 112 21 STOCKHOLM

Föreningens organisations-nummer:                                                                       802007-4681

Föreningens E-postadress:                                                        pmv@postmuseivanner.se

Webmaster:
Lennart Lundh, 0736-546987