HEM

cropped-sitelogo-2.png

Föreningen Postmusei Vänner främjar Postmusei verksamhet och utveckling genom inköp av posthistoriska föremål, filatelistiska objekt och samlingar eller genom bidrag till Postmusei egna inköp. En viktig uppgift är också att stimulera och fördjupa allmänhetens intresse för museet.

Vi har fina medlemsförmåner, bl.a. fri entré till museet, den läsvärda årsboken Postryttaren och inbjudan till museets utställningsvernissager.

Välkommen som medlem! Är du redan medlem, välkommen att förnya ditt medlemsskap i vår trivsamma förening

Jonas Reiner                                                                                                             Ordförande i Föreningen Postmusei Vänner