Postryttaren

Postryttaren är en, sedan 1950, årligen (med undantag för 1956) utkommande bok. Postryttaren utgavs under de första fem åren, 1950-1954, av Postmusei Vänner. Under perioden 1955-2010 har årsboken getts ut av Postmuseum. Från och med 2011 års utgåva ges boken åter ut av Föreningen Postmusei Vänner.
Postryttaren1950-2010 (författarregister)