Så blir du medlem

Medlemskap i föreningen kan vinnas av var och en som ansluter sig till föreningens ändamål. Årligen betalande medlem erlägger avgift som fastställs av årsmötet. Ständig medlem kan den bli som erlägger en avgift motsvarande minst 20 gånger avgiften för årligen betalande medlem.

Årsavgiften för 2021 är:
– 250 kronor för enskild medlem
– 350 kronor för familj.

Årsavgiften betalas till föreningens plusgiro 1293 – 0 i NORDEA. Skriv ”ny medlem” på blanketten då du betalar första gången. För betalning från utlandet gäller följande IBAN-nummer och BIC-code.
IBAN-nummer: SE67 9500 0099 6034 0001 2930
BIC-code: NDEASESS

Medlem är berättigad till följande förmåner:
– fri entré till Postmuseum
– årsboken Postryttaren
– nyhetsbrev från Postmuseum
– inbjudningar till föreningens aktiviteter
– 10 % vänrabatt i museibutiken (gäller ej frimärken).