Styrelse och kontaktpersoner

Styrelse och kontaktpersoner:

Jonas Reiner, ordförande (advokat@jonasreiner.se)

Leif Ruud, sekreterare (leif.ruud1955@gmail.com)

Lennart Lundh, kassör (llundh83@gmail.com)

Karin Nygren och Cajsa Ojakangas, klubbmästare

Arne Forssén, Göran Heijtz, Tomas Karlsson, Lars Liwendahl,  Anders Pleijel

och Tobias Rein, ledamöter.

Revisorer: Jan-Ove Brandt och Jan Billgren med Sören Andersson som revisorsuppleant.

Valberedning: Gunnar Lithén, Ulla Lundqvist och Mats Ingers med Gunnar Lithén som sammankallande.

Redaktör för Postryttaren: Seija-Riitta Laakso (seijulaakso@gmail.com)