Styrelse och kontaktpersoner

Styrelse och kontaktpersoner:

Jonas Reiner, ordförande (advokat@jonasreiner.se)

Leif Ruud, sekreterare (leif.ruud@comhem.se)

Lennart Lundh, kassör (fam.lundh@mbox301.tele2.se)

Karin Nygren och Cajsa Ojakangas, klubbmästare

Göran Heijtz, Tomas Karlsson, Lars Liwendahl, Anders Pleijel och Tobias Rein, ledamöter.

Revisorer: Jan-Ove Brandt och Jan Billgren med Sören Andersson som revisorsuppleant.

Valberedning: Gunnar Lithén och Ulla Lundqvist med Mats Ingers och Karin Svahn som suppleanter.

Redaktör för Postryttaren: Seija-Riitta Laakso (seijulaakso@gmail.com)