Föreningsaktiviteter

Medlemsavgiften för 2024 är 275 kronor för enskild medlem samt 375 kronor för familjemedlemmar. Avgiften betalas till föreningens Plusgiro 1293-0. För utrikes betalning använd IBAN-nr och BIC-cod enligt följande:                                                                            IBAN: SE67 9500 0099 6034 0001 2950 och BIC: NDEASESS.

Postryttaren 2024 planeras skickas ut under maj månad. För att erhålla boken krävs att medlemsavgiften för 2024 är betald före utskick.