Föreningsaktiviteter

Postryttaren 2022 skickades ut till medlemmar som betalt medlemsavgift i början av maj månad. Om medlemsavgift för 2022 ej kommit in vid denna tidpunkt skickas boken efterhand som avgiften betalas in. I detta fall drabbas föreningen av dubbelt porto varför vi uppmanar alla att betala medlemsavgift senast 1 maj varje år för att komma med vid ordinarie utsändning av boken.